Hakkımızda

Bütün canlılar hayatlarının devamı için, tehlikenin olmadığı güvenli alanlarda yaşamak için mücadele ederler. Güven dolu bir ortamda, huzurlu bir şekilde çalışmak, yaşamak en doğal hakkımız ve en önemli ihtiyacımızdır. İnsanlar, günümüzde hırsızlık, terör, gasp gibi artan suçlardan dolayı, yaşam, iş ve sosyal alanlarda, güvenlik konusuna profesyonel kaynaklardan hizmet alarak çözüm bulmuşlardır.

 

Güvenlik hizmetinin, hangi alanı olursa olsun, bu işin profesyonelleri tarafından ve hiç bir nokta atlanmadan detaylı bir şekilde değerlendirildikten sonra planlanması gerekir. 2004 yılına kadar güvenlik sektörünün yasal bir kanunu yoktu. 2004 yılında 5188 sayılı özel güvenlik yasası ile kanuna bağlanmıştır.

 

güvenlik hizmeti

güvenlik hizmeti

Altay özel güvenlik, 1995 yılında profesyonel yönetim ekibi ve alanında eğitimli uzman personelleriyle güvenlik sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. 2004 yılında çıkan 5188 sayılı özel güvenlik yasasının tüm gerekliliklerine uygun olarak, Türkiye’nin bir çok noktasında, özellikle metropol yapıya sahip olan İstanbul’da profesyonel ekip ve gelişen teknolojinin elektronik güvenlik sistemleri ile, güvenlik sektörünün tüm alanlarında kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir. Altay güvenlik olarak, profesyonel yönetim ekibimizle detaylı bir şekilde tüm ayrıntıları inceler, her müşteriye özel tedbirler, çözümler alarak güvenli ortamlar sağlarız. Çeyrek asırdır, alanında eğitimli ekibiyle en üst düzeyde profesyonel hizmet sunan Altay güvenlik, Türkiye’nin bir çok noktasında hem resmi hem özel işletmelerin tercih ettiği güvenlik şirketi olmuştur. Ayrıca yakın koruma hizmetinde de, alanında eğitimli profesyonel kadrosuyla sektörün tercih edilen güvenlik şirketidir.

Altay güvenlik olarak, hizmet kalitemizi farklı kılan en önemli nokta, kurulduğumuz ilk günden itibaren, canlarını, mallarını bize emanet eden müşterilerimize daha iyi daha mükemmel hizmet sunabilmek için durmadan çalışmaya devam etmemizdir.

 

yakın koruma

yakın koruma

 

Ayrıca, güvenlik hizmet alanlarının her ayrıntısına hakim olmak için tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişen teknoloji ve değişen güvenlik ihtiyaçları konusunda personelimizi de sürekli eğitimlere tabi tutarak hizmet kalitemizi her geçen gün daha da yükseklere taşıyoruz.

 

Altay güvenlik olarak; alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, fabrikalar, ticaret merkezleri, kamu kurumları, özel işletmeler, yakın koruma, toplu konut ve sitelerde, şantiyelerde, organizasyonlarda, okullar gibi birçok ihtiyaç duyulan alanlarda, alanında eğitimli ekibimiz ve elektronik güvenlik sistemlerimizle tüm riskleri değerlendirerek güvenlik planını oluşturur, tedbirlerimizi alırız.

 

Altay güvenlik, sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da uluslararası standartlarda tercih edilen güvenilir firma olma yolunda hızla ilerlemeye devam etmektedir. Kendini sürekli yenileyen hizmet anlayışı ile güvenilir hizmet almak istiyorsanız iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

Tercih edilen en iyi güvenlik şirketi, olan Altay Güvenlik 1995 yılında kurulmuş olup, 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” kapsamında aşağıdaki adresinde faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket ortakları ve personeli güvenlik sektöründe deneyimli ve tecrübeli insanlardan oluşmaktadır. Güvenlik sektörü gibi ciddiyet, dürüstlük ve tecrübe isteyen bir alanda, canınızı ve malınızı emanet edeceğiniz insanların bu vasıflara sahip olması gerektiği inancındayız. Şirketimizin amacı, alacak olduğumuz yoğun tedbirlerle güvenlik bloğunu delecek riski en aza indirgemektir. Şirketimizin faaliyet alanları;

Yakın Koruma Hizmeti İstanbul,

 

  • Eğitim Merkezleri Koruma,
  • Askeri Tesis ve Askeri Konvoyları Koruma,
  • Emniyet Tesisleri Koruma,
  • Spor Müsabakaları Güvenliği,
  • Yerleşim Merkezleri Koruma,
  • Sanayi Tesisleri Koruma,
  • İbadet Yerleri Koruma,
  • Yabancı Tesisleri Koruma Anti Sabotaj,
  • Elektronik Güvenlik,
  • Lejyoner Ordusu,
  • AVM Güvenlik Hizmeti,
  • Şantiye Güvenliği,
  • Fabrika Güvenliği,
  • CCTV Sistemleri,

 

 • Fiziki Güvenlik Hizmetleri,
 • Güvenlik Risk Analizi,
 • Organizasyon Güvenliği,

 

About Altay

 

Preferred the best security company, which was founded in 1995 Altay Security, enacted in 2004, the 5188 “Law on Private Security Services” continues to operate under the following address. The company partners and staff in the security industry is composed of experienced and qualified people. As the security sector, seriousness, honesty and wanting to experience an area which you can entrust your lives and property of people believe that we should have this skill. The aim of our company, which will drill through a block of intensive security measures to minimize the risk. Company’s business areas;
Close Protection Service in Istanbul,
Protection Training Centers,
Protection of Military and Military convoys,
Safety Facilities Protection,
Sports Events Security,
Protection of Residential Centers,
Industrial Plant Protection,
Protection of Places of Worship,
Foreign Plants Protection Anti-Sabotage
Electronic Security,
Legionnaire’s Army,
Mall Security Service,
Construction Site Safety,
Factory Security,
CCTV Systems,
Physical Security Services,
Security Risk Analysis,
Event Security,
Etc …

Chi Altay

Preferiva la migliore società di sicurezza, che è stata fondata nel 1995 Altay sicurezza, emanata nel 2004, la “Legge sui Servizi di Sicurezza Privata” 5188 continua ad operare sotto il seguente indirizzo. I partner aziendali e del personale nel settore della sicurezza è composto da persone esperte e qualificate. Mentre il settore della sicurezza, la serietà, l’onestà e la voglia di sperimentare una zona che si può affidare le vostre vite e le proprietà delle persone crede che dovremmo avere questa abilità. L’obiettivo della nostra società, che forare un blocco di misure di sicurezza ad alta intensità per ridurre al minimo il rischio. Aree di business della Società;
Chiudere Protection Service a Istanbul,
Centri di formazione di protezione,
Protezione dei convogli militari e militari,
Sicurezza Servizi di protezione,
Sport Events Security,
Protezione dei centri residenziali,
La protezione delle piante industriali,
Protezione dei luoghi di culto,
Piante Esteri protezione anti-sabotaggio
Sicurezza elettronica,
Esercito del legionario,
Mall Security Service,
Cantiere di sicurezza,
Sicurezza di fabbrica,
Sistemi TVCC,
Servizi di sicurezza fisiche,
Analisi dei rischi di sicurezza,
Security Event,
Etc …

О Алтай

Предпочтение лучшая охранная компания, которая была основана в 1995 году Алтайский безопасности, принятый в 2004, 5188 “закон о частных охранных служб” продолжает работать по следующему адресу. Компания партнеров и сотрудников в индустрии безопасности состоит из опытных и квалифицированных людей. В секторе безопасности, серьезность, честность и желающих испытать района, который вы можете доверить свои жизни и имущество людей считают, что мы должны иметь этот навык. Целью нашей компании, которая будет бурить через блок интенсивных меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск. Бизнес компании районах;
Закрыть Служба защиты в Стамбуле,
Центры подготовки защиты,
Защите военнослужащих и военных колонн,
Безопасности объектов защиты,
Спортивные мероприятия безопасности,
Защита жилых центров,
Промышленные защите растений,
Охрана места отправления культа,
Иностранные защиты растений противодиверсионной
Электронная охрана,
Легионер армии,
Служба безопасности торгового центра,
Безопасность строительной площадки,
Фабрика безопасности,
Системы видеонаблюдения,
Физическая охрана,
Анализ угроз безопасности,
Событие безопасности,
И т.д. ..